Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Strona internetowa Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Przejdź do: www.pkn.net.pl

Treść strony

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Art. 22 ust. 1. wyżej wymienionej ustawy mówi, że podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

 

Wszelkie informacje publiczne będące w posiadaniu podmiotu, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać:

- osobiście w biurze Spółki,

- mailowo kontakt@pkn.net.pl

- telefonicznie pod nr tel. 22 739-42-00

- poprzez wysłanie faksu 22 739-73-59

Sprawy załatwiane sa natychmiastowo, bądź po uprzednim ustaleniu terminu z osoba zainteresowaną.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Czerniawska
    data wytworzenia: 2014-10-16
  • opublikował: Katarzyna Czerniawska
    data publikacji: 2014-10-16 11:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5607
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-30 13:43:17