Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Informacje nieudostępnione

Treść strony

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Art. 22 ust. 1. wyżej wymienionej ustawy mówi, że podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

 

Wszelkie informacje publiczne będące w posiadaniu podmiotu, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać:

- osobiście w biurze Spółki,

- mailowo kontakt@pkn.net.pl

- telefonicznie pod nr tel. 22 739-42-00

- poprzez wysłanie faksu 22 739-73-59

Sprawy załatwiane sa natychmiastowo, bądź po uprzednim ustaleniu terminu z osoba zainteresowaną.

  • autor informacji: Katarzyna Czerniawska
    data wytworzenia: 2014-10-16
  • opublikował: Katarzyna Czerniawska
    data publikacji: 2014-10-16 11:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1608
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-30 13:43

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

Graniczna 4
05-830 Nadarzyn

REGON 146319317

NIP 534-24-88-237

Dane kontaktowe

tel.: (22) 739-42-00

fax: (22) 739-73-59

e-mail: kontakt@pkn.net.pl

Godziny urzędowania

Dział ekonomiczny (podpisywanie umów/rozliczenia)

Poniedziałek 9.00-17.00

Wtorek-Piątek 8.00-16.00

Dział Techniczny / Dział Oczyszczalni i Kanalizacji / Dział Wodociągów

Poniedziałek - Piątek 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 56894
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-19 12:44

Stopka strony