Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Strona internetowa Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Przejdź do: www.pkn.net.pl

Treść strony

Z podziałem na działy:

Do zadań Działu Ekonomicznego należy:

- prowadzenie bieżących i prawidłowych księgowań operacji gospodarczych,
- sporządzanie sprawozdawczości finansowej działalności Przedsiębiorstwa,
- prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych związanych z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa,
- czuwanie nad przestrzeganiem prawidłowości funkcjonowania Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarczo-finansowymi,
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi wymogami,
- administrowanie świadczeniami płacowymi,
- prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy,
- ewidencja wszystkich klientów Przedsiębiorstwa,
- zawieranie umów i aktualizacja danych zawartych w umowie,
- fakturowanie usług i windykacja należności,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu wystawianych faktur,
- udostępnianie klientom wszelkich danych dotyczących działalności Spółki.

 

Dział Wodociągów świadczy usługi w zakresie:

- wydawania warunków technicznych,
- uzgadniania projektów przyłączy i sieci wodociągowych,
- końcowego odbioru robót wykonanych przyłączy i sieci wodociągowych,
- budowy sieci i przyłączy wodociągowych.

 

Dział Kanalizacji i Oczyszczalni świadczy usługi w zakresie:

- czyszczenia kanałów,
- usuwania stanów awaryjnych,
- wydobycia i wywozu szlamów,
- konserwacji i remontów bieżących,
- kontroli legalności podłączeń.

 

Dział Techniczny świadczy usługi w zakresie:

- letniego i zimowego utrzymania dróg
- koszenia traw i chwastów
- usuwania dzikich wysypisk nieczystości stałych
- zarządzania nieruchomościami komunalnymi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Czerniawska
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Katarzyna Czerniawska
  data publikacji: 2014-08-05 14:06
 • zmodyfikował: Dominik Wiktorek
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-06 12:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7427
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-06 12:33:04