Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Strona internetowa Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Treść strony

Przedmiot działalności

Dział Ekonomiczny

Do zadań Działu Ekonomicznego należy:

 • prowadzenie bieżących i prawidłowych księgowań operacji gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej działalności Przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych związanych z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa,
 • czuwanie nad przestrzeganiem prawidłowości funkcjonowania Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarczo-finansowymi,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi wymogami,
 • administrowanie świadczeniami płacowymi,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy,
 • ewidencja wszystkich klientów Przedsiębiorstwa,
 • zawieranie umów i aktualizacja danych zawartych w umowie,
 • fakturowanie usług i windykacja należności,
 • przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu wystawianych faktur,
 • udostępnianie klientom wszelkich danych dotyczących działalności Spółki.

Dział Wodociągów

Dział Wodociągów świadczy usługi w zakresie:

 • wydawania warunków technicznych,
 • uzgadniania projektów przyłączy i sieci wodociągowych,
 • końcowego odbioru robót wykonanych przyłączy i sieci wodociągowych,
 • budowy sieci i przyłączy wodociągowych.

Dział Kanalizacji i Oczyszczalni

Dział Kanalizacji i Oczyszczalni świadczy usługi w zakresie:

 • czyszczenia kanałów,
 • usuwania stanów awaryjnych,
 • wydobycia i wywozu szlamów,
 • konserwacji i remontów bieżących,
 • kontroli legalności podłączeń.

Dział Techniczny

Dział Techniczny świadczy usługi w zakresie:

 • letniego i zimowego utrzymania dróg,
 • koszenia traw i chwastów,
 • usuwania dzikich wysypisk nieczystości stałych,
 • zarządzania nieruchomościami komunalnymi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Czerniawska
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Katarzyna Czerniawska
  data publikacji: 2014-08-05 14:06
 • zmodyfikował: Dominik Wiktorek
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-06 12:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16622
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-06 12:33:04