Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Strona internetowa Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Treść strony

Drodzy Państwo,

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie zostało utworzone na podstawie Uchwały Rady Gminy Nadarzyn nr XXII/211/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku.

Celem Spółki jest między innymi prowadzenie działalności związanej z zaspokojeniem potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług komunalnych na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000434750.

Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jedynym wspólnikiem jest Gmina Nadarzyn.

NIP: 5342488237, REGON 146319317, wysokość kapitału zakładowego 127.285.000 PLN.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. dostarcza wodę oraz odprowadza ścieki z obiektów i nieruchomości położonych na terenie Gminy Nadarzyn na warunkach określonych Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858 .), regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Nadarzyn uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn nr XXVIII.373.2020 z dnia 30.09.2020 r., Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn nr XXX/324/2013 z dn. 27.02.2013r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn nr XXX/305/2012 z dn. 27.12.2012r.

 

Bogdan Malinowski

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o

Metryka

  • opublikował: Katarzyna Czerniawska
    data publikacji: 2014-06-30 15:28
  • zmodyfikował: Dominik Wiktorek
    ostatnia modyfikacja: 2024-03-22 09:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 739574
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-22 09:24:55